Tiếng Anh thương mại – Khóa 4

Với khóa tiếng Anh thương mại thứ 4, bao gồm 14 bài học, các bạn sẽ được tham gia vào những cuộc họp có nội dung khá phức tạp để đưa ra các vấn đề đang gặp phải, cùng nhau thảo luận để tìm ra giải pháp. Các bạn sẽ học được cách trình bày ý kiến với mọi người, lập luận để bảo vệ ý kiến của bản thân, sử dụng câu hỏi để cùng nhau tìm ra giải pháp cho một vấn đề cụ thể. Cũng như các bạn có thể tóm tắt và tổng kết lại nội dung một cuộc họp quan trọng.
Chơi Video
Facebook
Twitter
LinkedIn

Bạn sẽ học được gì?

Sau khi hoàn thành khoá học bạn sẽ có khả năng:

 • Chuẩn bị và tổ chức chuyến công tác
 • Trả lời các câu hỏi theo thứ tự ưu tiên
 • Thảo luận và đưa ra chương trình hội nghị
 • Xử lý các sự cố kỹ thuật
 • Bắt đầu cuộc họp/hội nghị
 • Thảo luận trong cuộc họp/hội nghị
 • Hỏi và trả lời câu hỏi trong khi thuyết trình
 • Thể hiện sự đồng tình và bất đồng trong cuộc họp
 • Hỏi ý kiến người khác một cách lịch sự
 • Tôn trọng ý kiến và quyết định của người khác
 • Kiểm tra và đánh giá tiến độ dự án
 • Xử lý các thắc mắc về dự án
 • Xác định vấn đề
 • Tổng hợp tình hình và đưa ra các đề xuất
 • Thảo luận về các khả năng để giải quyết vấn đề
 • Thảo luận và đề xuất giải pháp
 • Kết thúc cuộc họp/hội nghị
 • Hỏi lại những điểm chưa rõ để tránh hiểu lầm
 • Kết thúc cuộc họp/hội nghị
 • Lên lịch cho cuộc họp/hội nghị tiếp theo

Ai nên tham gia học?

 • Mọi đối tượng
 • Các bạn sinh viên chuẩn bị cho công việc sắp tới của bản thân

Yêu cầu

 • Có máy tính hoặc điện thoại thông minh với kết nối internet
 • Có thiện chí thực hành nói tiếng Anh

Course Content

Expand All

Biên soạn bởi

Chơi Video
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Khoá học bao gồm:
Shopping Cart
Scroll to Top