1 of 2

Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

Hi, Amy.

Hi, Tom. Are you ready?

Just a minute.

Oh, this is David, my new friend.

Hi, David. Nice to meet you.

Hi, Tom. I live near here, and we go to the same school!

Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Yes, I have new books, and we have new subjects to study.

And a new uniform, David! You look smart!

Thanks, Tom. We always look smart in our uniforms.

Let me put on my uniform. Then we can go.

Scroll to Top