Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

Hi, Tom! Nice to see you again.

Hi, Amy. Nice to see you, too. Amy, this is David. He’s a new pupil in our class.

Hello, David. Nice to meet you.

Nice to meet you, too.

Where are you from, David?

I’m from Birmingham. But now I live with my grandparents in London.

What’s your address in London?

It’s 19, Oxford Street. Where do you live?

I live in a flat in Regent Street.

Scroll to Top