Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

Good morning, Wendy.

Good morning, Miss Anna.

Nice to see you again. How are you, Wendy?

I’m very good, thank you. And you?

I’m very good, too.

Good morning, Miss Anna. Sorry, I’m late.

Yes, come in.

Thank you, Miss Anna.

Scroll to Top