Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

Jake, who is that over there?
Oh, that’s my father. And that’s my mother with him.
I’d like to meet them.
Mom and Dad, this is Chloe Alison. Chloe, these are my parents, the Harrison.
Pleased to meet you, Mr. and Mrs. Harrison.
Nice to meet you, Chloe.
My parents are here from Brazil. They’re on vacation.
Oh, where are you from in Brazil?
We’re from Rio.

Scroll to Top