Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

You’re really fit, Jake. Do you exercise very much?
Well, I almost always get up very early and I lift weights for an hour.
You’re kidding!
No. And then I often go Rollerblading.
Wow! How often do you exercise like that?
About five times a week. What about you?
Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I’m a real couch potato!

Scroll to Top