Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

Hey Jake, what date will our field trip be on?

The science field trip is next Monday, December 2nd at 8 o’clock in the morning.

So we should be there at 7:30 a.m. then.

Yes, we must begin loading at that time.

And when will we return?

We will return on December 8th at 5 p.m. Do you have a ride?

Yes, my mom is picking me up.

Alright, see you there!

Thank you! See you too.

Scroll to Top