Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

Could you help me make a plane reservation?

I would be happy to help you. Where do you plan on going?

I am going to go to Hawaii for 6 days from 20th to 26th of this month.

Would you prefer to leave from Vancouver or Toronto Airport?

Vancouver Airport would be best for me.

You will have a departure flight and a return flight. Would you prefer morning or afternoon for these flights?

I would like to have a morning flight for both.

I have booked you on your flights at a great fare, $785 for a round-trip. Your departure flight will be at 9 a.m on the 20th and your return flight will be at 10 a.m on the 26th. Does everything sound good to you?

Perfect! Thank you!

Scroll to Top