Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

What are you watching, David?

The Voice Kids.

That music talent show is very interesting.

What programme do you often watch, Tom?

I like animated films like The Lion King.

They’re wonderful, and I love them, too.

I would like to watch them with my little brother, but he prefers wildlife programmes.

Like The Animal Planet?

Yes, it’s on the Discovery channel.

Do you know any English programmes for children?

Yes, I watch English in a Minute on VTV7.

What does this channel have?

This channel has many educational programmes, so you can watch and get useful information.

Great! Thank you.

Scroll to Top