Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào microphone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào microphone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào microphone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

It’s time to get up, Amy.

What time is it, Mum?

It’s seven o’clock.

Today’s Sunday and I don’t have to go to school.

But it’s time for breakfast.

Yes, Mum.

Scroll to Top