Talk to Open Speak

Để thực tập với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

Hello, I’m Chloe Alison.

Hi! My name is Jake Harrison. But please call me Jake.

Nice to meet you, Jake. You can call me Chloe.

OK. And what’s your last name again?

My last name is Alison.

Scroll to Top