Thực hành cùng trợ lý AI

Bất cứ khi nào bạn muốn thực hành giao tiếp, trợ lý Open Speak với trang bị công nghệ AI luôn sẵn sàng trò chuyện với bạn theo ngữ cảnh tự chọn. Bằng cách này, bạn có thể thực hành mọi lúc mọi nơi và ngày càng cảm thấy tự tin. Càng thực hành thường xuyên, bạn càng tạo cho mình phản xạ tốt để có thể phản ứng nhanh trong mọi tình huống.

Để trò chuyện thử với AI, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:
  • Bấm vào micro phone, và nói “Hello Open Speak”
  • Tiếp theo bạn nói hoặc gõ vào ô chat tên đoạn hội thoại “Ask me if you can”
  • Bấm vào micro phone để bắt đầu nói, và khi nói xong câu thì bấm vào micro phone để AI hiểu bạn đã kết thúc câu thoại

Carol: Hi Oscar! How are you doing?

Oscar: I’m great! What do you want to know today?

Carol: About Christmas! Are you ready to be asked?

Oscar: OK. I’m ready.

Carol: Okay! What nationality is Santa Claus? 

Oscar: North Polish.

Carol: Why is Santa so good at karate? 

Oscar: Because he has a black belt.

Carol: Smart! Which popular Christmas beverage is also called “milk punch?”

Oscar: Eggnog

Carol: Why does Santa have trouble spelling? 

Oscar: He thinks the alphabet has Noel.

Carol: As smart as always. Uhhh, I don’t have any other questions. That’s all I can think. 

Oscar: Okay, so let me ask you instead! 

Carol: But I’m not as smart as you.

Oscar: If you can answer this, you can have a gift.

Carol: Deal! What’s your question?

Oscar: What do you call Santa when he’s wearing ear muffs?

Carol: Hmmm… This is so hard! Anything? I just guess. God wish me luck!

Oscar: Right answer! He can’t hear you, girl. You can call him by any name!

Trải nghiệm ngay khoá học miễn phí!

Shopping Cart
Scroll to Top